Herengracht 254

< 256 Herengracht          Panorama         Herengracht 252 >

Herengracht 254

Herengracht 254

Herengracht 254 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 254

Gebouwd           1763 
Architect            -
Opdrachtgever    David Rutgers, koopman
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 183  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1472  (verpondingsnummer)
1796 : 39 446    (kleinnummer)
1732 : 39 1530  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3850  (kadaster oud)

Bouwjaar

Vóór 1633

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1614 Hans Jansz, eigenaar bouwerf

Na 1694 Mattheus de Neufville

1763 David Rutgers, koopman

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

Tot 1694 één perceel met 256, bestaande uit woonhuis, gang en stal 5,90 m. breed.

Na 1694 gesplitst in twee huizen

1763 rechte gootbloklijst. Kap. Stoep en toegang met omlijsting.

Begin 19de eeuw: snijraam met pijlen en stoep

Bewoners / eigenaren o.a.

1633 Pieter Trip

Sedert ± 1880 in gebruik voor verschillende kantoren

2012-heden Galerie The Merchant House

Rijksmonument

Rijksmonument : 1785

Gebruik nu

Appartementen / galerie

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.