Herengracht 254

< 256 Herengracht          Panorama         Herengracht 252 >

Herengracht 254

Herengracht 254

Herengracht 254 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 254

Gebouwd           1763 
Architect            -
Opdrachtgever    David Rutgers, koopman
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 183  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 39 1472  (verpondingsnummer)
1796 : 39 446    (kleinnummer)
1732 : 39 1530  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3850  (kadaster oud)

Herengracht 254 Albertus Bernardus Roothaan

Portretten van Louis Royer [1787-1868], beeldhouwer en Albertus Bernardus Roothaan [1793-1847], makelaar in effecten, kunstvriend en bevorderaar der wetenschappen. De twee mannen geven elkaar de hand, rechts op een tafel staat het beeld van Royer van een Griekse herder die een slang verslaat. Geschilderd door Jan Willem Pieneman in 1825, Rijksmuseum.

Opnieuw een suikerrafinadeur

Daarna is de suikerraffinadeur Dirk Oftenoord eigenaar, hij heeft fabrieken gehad op de Lindengracht, Passeerdersgracht en Baangracht tussen 1777 en 1810. Het zijn de firma's Scholten & Oftenoord, Oftenoord & Seidensticher, Warnsinck & Oftenoord (). ln het begin van de eeuw is de gevel van een empire-roedenverdeling, deuromlijsti.ng en snijraam voorzien. In 1842 behoort het pand aan kinderen van Oftenoord, wonende op de Bloemgracht: de suikerraffmadeur Jan Dirk, Anna Maria, Willem Hendrik Cornelis Marius, Maria Elisabeth en Clara Wilhelmina Oftenoord. In 1828 wordt het huis bewoond door de makelaar in effecten, kunstverzamelaar en kunstbeschermer Albertus Bernardus Roothaan [1783-1847]. Hij is broer van de beroemde generaal van de Jezuïeten Jan Philip Roothaan[1785-1853], waarvan een borstbeeld in de pastorie van de Krijtberg, Singel 446 staat. Albertus Roothaan koopt het huis in 1844 voor f 17.200,- . Hij heeft eerst aan de Keizersgracht 574 gewoond en zijn kantoor heeft hij in 1828 op de Herengracht 231(1) . In 1847 gaat het pand naar zijn weduwe Elisabeth Cornelia Georgelina Cavadino[1796-1892], die er blijft wonen. En en aan haar zoons Theodorus Jan Roothaan[*1814], koopman en hij gaat later naar Herengracht 307 en Joannes Philippus Roothaan [1785-1853], maar al in 1848 wordt het gekocht door de koopman en weduwnaar Lucas Anton Reekers, die gehuwd was met Francisca Johanna Giulini[†1843], die er gaat wonen tot zijn overlijden in oktober 1855, de inboedel wordt in maart 1856 openbaar verkocht. Daarna is van 1857 tot 1876 huurt de makelaar Jacob van Oosterwijk Bruijn [1794-1876] het huis, hij is afkomstig van Herengracht 170. Hij is lid van de firma Kerkhoven & Co, Herengracht 115, en een bekend dichter. Tevens woont er rond 1870 van 1875 zijn schoonzoon Hermanus Bernardus Wiardi Beckman[1834- 1908] die getrouwd is met Maria van Oosterwijk Bruijn[1836-1877] en grootvader van de verzetsstrijder dr. Herman Bernard Wiardi Beckman. Vanaf 1880 is het pand in gebruik bij verschillende kantoren, zoals van 1880 tot 1885 de firma Kuster & Co., makelaars in katoen en manufacturen van Frans Küster. Rond 1890 Dolmans Soeurs, grand magasin suisse, in lingeries met J.F.Dolmans, wiens zaak naar Herengracht 429 gaat. Ook zit er de firma Schlesing & Co. Expediteurs, Jac. van der Hoop M.P. zn expediteur, Maarten de Vries, muziekonderwijzer, H.J. en R. Dopheide, het Agentschap van de Ned. Stoomboot Reederij, van 1892 tot 1898 de behanger J. F. Pogge J.F.zn met de firma J.F. Pogge & Zoon afkomstig van van Herengracht 266. Het pand is in de familie Reekers gebleven en al die tijd verhuurd.

Herengracht 254 Verkoop Reekers Algemeen Handelsblad 18-03-1856

Na het overlijden van Lucas Anton Reekers op 4 oktober 1855 wordt de hele inboedel openbaar verkocht. Advertentie uit het Algemeen Handelsblad 18-03-1856

Einde verhuurperiode

Het wordt in 1922 voor f 31.400,- door F.J.M.A. Reekers verkocht aan de behanger en stoffeerder Peter Ernst Brans, die er zijn zaak in exploiteert. Rond 1933 is er tevens Pogge's Showroom, behangerij, stoffeerderij en meubelmakerij gevestigd. Brans verkoopt het huis in 1938 voor f 27.000,- aan ir. Willem Cornelis Korthals Altes, die het in 1942 weer voor f 29.960,- over doet aan de koopman Otto August Alfred Meyer [†1960] en na zijn dood hebben de weduwe M.J.H.E. Kemp en de kinderen het huis voor f 195.000,- verkocht aan de NV Konfectie Industrie Lambooy te 's-Hertogenbosch, met de directeur Ludovicus Jacobus Lambooy, die er tot medio 1967 zijn kantoor in heeft. Het pand huisvest verder tot 1968 het Reclamebureau Holland NV met de directeur M.L. Wesling uit Amstelveen en de schrijver Jan Gerhard Toonder[1914-1992] die er samen met Margje van Herengracht 395. Jan Gerhard is de broer van Marten Toonder[1912-2005], de geestelijke vader van Ollie B. Bommel. In 1969 wordt het grotendeels ontruimde pand voor f 140.000,- door de NV Konfectie Industrie Lambooy verkocht aan de belastingconsulent Jan Piet Kamermans uit Laren (N.H.) en de fabrikant Maarten Slingerland uit Hilversum, die het pand na aankoop onder leiding van de architect H.F.Rappange, die dan op Herengracht 363 zijn bureau heeft, laat restaureren. In het voorhuis, bestaande uit vijf woonlagen, zijn rond 1976 gevestigd: de Salon de Beaute Lizette in het souterrain en gedreven door mevr. E.H. Kamermans-Slingerland, die in het achterhuis op de begane grond woont met haar man R. Kamermans. Beiden zijn kinderen van de eigenaren van het pand. Daarboven zit het Uitzendbureau Select en daarboven de praktijkruimte van de zenuwarts Tom Franswa. Dan mr. Jac. M. van der Vaart, jurist bij de Bank Mees & Hope, en op de hoogste etage woont de cartoonist Wim van Wieringen[1915-1999], wiens echte naam Wim de Mooij is, en zijn vrouw Margje Toonder-Herblot [1908-1991], maar zich Margje Toonder blijft noemen. Ze is de schrijfster van reisverhalen en schilderes en ze is de vroegere echtgenote van Jan Gerhard Toonder, die in het huis al vóór 1968 woont, maar meestentijds verblijft in Santa Margherita bij Genua(3). In het achterhuis boven de woonruimte van het echtpaar Kamermans – Slingerland bevindt zich de zogenaamde Statenkamer met een beschilderd plafond en daarboven een grote woonruimte van Roderik Johan Joseph baron van Voorst tot Voorst, hij is geboren te Caracas op in 1948 en in die tijd werkzaam bij de Amrobank en woont er met zijn echtgenote geb. Penn.

Bij de echtscheiding in 1974 is het pand aan Maarten Slingerland toegedeeld.

 

Nu in het huis

Beneden zit nu de galerie het Merchant House, opgezet door de voormalige Wall Street-bankier Marsha Plotnitsky. Ze heeft haar geld een nieuwe rol gegeven en een Amsterdamse kunstgalerie opgezet. Ze is in Sint-Petersburg geboren en maakte carrière op Wall Street, waar ze o.a. managingdirector was van de zakenbank Donaldson, Lufkin & Jenrette. Maar in 2000 zet ze daar een punt achter en komt naar Nederland met haar toenmalige vriend en begint, na het einde van haar relatie, in 2012 de galerie. Erboven zitten appartementen.

 

(1) zie Bulletin van het Rijksmuseum, X (1962), pagina 97

(2) zie J.J.Reesse, De suikerhandel van Amsterdam, 1908, pp. CLXIV, CLXVI, CLXVIII

(3) (zie artikelen over hen in De Telegraaf van 30-6-1967 en 27-10-1967 en in de Haagse Post van 5-5-1970, p. 70).

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.