Herengracht 152

<- 154 Herengracht               Panorama             Herengracht 150 ->

Herengracht 152

Herengracht 152

Herengracht 152 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 152

Gebouwd           ± 1618
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Rogiers
Monument         Rijksmonument
1853 : LL 141    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2561  (verpondingsnummer)
1796 : 42 395    (kleinnummer)
1732 : 42 2541  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3719  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

1920

1922

Architect / Bouwer

± 1618  Jan Rogiers

Opdrachtgever

1922  J.A. Hollander

Naam / gevelsteen

Zon

Bijzonderheden

± 1618 woonhuis 4,30 m. breed. Trapgevel met grote trappen, bak- en bergsteen. Top verminkt. Twee ovale lichten met geprofileerde omlijsting. Ontlastingsbogen met sluitstenen met kopjes Elfsierankers. Stoep ontbreekt

1920 verenigd met 150

1922 Onderpui veranderd

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 1754

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.