Herengracht 154

<- 156 Herengracht               Panorama             Herengracht 152 ->

Herengracht 154

Herengracht 154

Herengracht 154 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 154

Gebouwd           1909
Architect            Ch. Estourgie
Opdrachtgever    H. Alderse Baes
Monument         -
1853 : LL 142  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 42 2560  (verpondingsnummer)
1796 : 42 396    (kleinnummer)
1732 : 42 2540  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3720  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

± 1725

1909

Architect / Bouwer

± 1618 Jan Rogiers

1909 Ch. Estourgie

Opdrachtgever

± 1725 verm. Fam. Vosterman

1909 H. Alderse Baes

Naam / gevelsteen

1741 Het Starretje boven de deur

Bijzonderheden

± 1725 woonhuis. Halsgevel met vleugelsrukken. Stoep en toegang met omlijsting

1901 vernieuwd tot woonhuis met erker.

Bewoners / eigenaren o.a.

1865 W.A.J. Elsevier Dom, notaris

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.