Herengracht 136

<- 138 Herengracht          Panorama         Herengracht 134 ->

Herengracht 136

Herengracht 136

Herengracht 136 tekening Caspar Philips

Herengracht 136 tekening Caspar Philips

Herengracht 136

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         -
1853 : RR 272  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3175  (verpondingsnummer)
1796 : 44 387    (kleinnummer)
1732 : 44 3120  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5676  (kadaster oud)

Bouwjaar

1614

± 1755

Architect

1661 Philps Vingboons

Opdrachtgever

1614 verm. Jan Pietersz de Witt, stokviskoper en schepen

1661 Gerbrand Ornia, ijzerkoper

± 1755 Jan Lups, koopman en bankier

Naam / gevelsteen

’t Keijser-Rijck

Bijzonderheden

1661 Ornia laat het pand ‘vertimmeren en veranderen’ door Ph Vingboons 

± 1755 koopmanshuis 6,40 m. breed. Rechte kroonlijst waaronder vier consoles, waarop een balustrade met middenstuk waarin een man (waarsch. een Keizer, verwijzing naar naam van het oude huis) en twee siervazen. Stoep met onderingang.

Thans ontbreekt balustrade

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1748

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.