Herengracht 134

<- 136 Herengracht          Panorama         Herengracht 132 ->

Herengracht 134

Herengracht 134

Herengracht 134 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 134

Gebouwd           ± 1750
Architect            -
Opdrachtgever    Fam. Van Beeck
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 271  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3174  (verpondingsnummer)
1796 : 44 386    (kleinnummer)
1732 : 44 3119  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5675  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1614

± 1750

Architect

Opdrachtgever

± 1614 Jan Pietersz de Witt, eigenaar bouwerf

± 1750 Fam. Van Beeck

Naam / gevelsteen

d’Beeck (tegen tweede verdieping)

Bijzonderheden

± 1750 koopmanshuis 6,50 m. breed. Vlakke bergstenen gevel met rechte kroonlijst en vier consoles waartussen lichten. Balustrade met hijsbalk in omlijsting. Stoep. Voordeur met zes panelen.

Begin 19de eeuw: snijraam met verguld achterraam

Bewoners / eigenaren o.a.

Midden 17de eeuw Lucas van Beeck (naamgever)

Rijksmonument

Nr 1747

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.