Herengracht 40

<- 42 Herengracht          Panorama         Herengracht 38 ->

Herengracht 40 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 40a oud 

Gebouwd            1615
Architect             - 
Opdrachtgever    Jan Hendricksz Rotgans
Afgebroken         1790 

Bouwjaar

± 1615

1705

1791 verenigd met 40b

Architect

± 1615 Jan Hendricksz Rotgans

Opdrachtgever

± 1615 Jan Hendricksz Rotgans

± 1705 wed. Jan Adrz Bijkerk 

Naam / gevelsteen

± 1615 Gelderland 

1737 de Liefde

Bijzonderheden

± 1615 koopmanshuis. Trapgevel met grote trappen waartegen vleugelstukken, ontlastingsbogen en stoep. Naar Hk de Keijser. 

1705 Halgevel gemaakt

1790 verenigd met 40 tot één gebouw 13,13 m. breed. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1616 Cornelis Pietersz Cat

1630 Hester Willems

1639 Dirck Pietersz (Bontepaert)[1578-1642]

1683 Sara van Limburg [1672-1707]

1704 Annetje Dommekragt-Schipper

1737 Catharina van Tarelink [†1743]

1744 Margaretha Catharina van Droogenhorst [†1789](eigenaar, woont in 40B)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam en vierhonderd jaar Herengracht. 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.