Herengracht 40

<- 42 Herengracht          Panorama         Herengracht 38 ->

Herengracht 40 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 40b oud

Gebouwd           ± 1627
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter de Koocker
Afgebroken         1790

 

 

De twee huizen, 40a en 40 b zijn gebouwd op gedeelten van de stadserven 21 en 22, die in 1614 respectievelijk behoorden aan Adriaen en Pieter Jacobsz Blok en aan Jacob Comelisz Pot van Herengracht 36. Het 30 voet brede bouwerf van het grote pand werd in 1627 door Catharina Anthonisdr van Essen, weduwe van Adriaen Jacobsz Blok verkocht aan Pieter de Koocker.

Op deze helft, Herengracht 40b heeft Pieter de Koocker een koopmanshuis, zoals goed te zien is op de tekening van Casper Philips, met een trapgevel met grote trappen gebouwd. De gevel heeft een breedte van 8,5 meter. In 1645 is het huis bij executoriale verkoop voor ƒ 39.700 gekocht door de koopman Balthasar Coymans[1589-1657]. Hij al in 1641 getrouwd met Maria Trip [1619-1683], dochter van Elias Trip. Ook zijn broer Johannes Coymans [1601-1657], die al in 1634 is getrouwd met Sophia Trip [1615-1679] woont in dit huis. In 1625 laten de broers een groot dubbelpand bouwen aan de Keizersgracht 177. In 1744 is Margaretha Catharina van Droogenhorst [†1789] eigenaar en bewoonster, maar zij heeft ook Herengracht 40a in haar bezit. 

 

Na het overlijden Margaretha gaan beide panden, 40a en 40b naar haar broer Johannes van Droogenhorst [1726-1792], die in 1750 is getrouwd met Margaretha Hendrina van Tarelink [1789] die ook Herengracht 46 heeft geërfd en daarin met zijn vrouw woont. De erfgename van Johannes van Droogenhorst is zijn enige dochter Hendrina van Droogenhorst [1754-1795] die in 1780 trouwt met mr. Tjaerd Anthony van Iddekinge [1756-1837] en ontvanger van de vrijwillige en executoriale verkopingen in het Oldambt te Groningen. Zij vestigen zich na het huwelijk te Amsterdam. In 1790-1791 heeft hij De vergulde Lely en het zuidelijke buurhuis laten slopen en- naar men aanneemt-volgens het ontwerp van de architect Jacob Otten Husly een nieuw laten bouwen.

Herengracht 40 Maria Trip geschilderd door Rembrand

Vermoedelijk Maria Trip, echtgenote van Balthasar Coymans, geschilderd door Rembrand in 1639, Rijksmuseum Amsterdam

Herengracht 040 Sophia Trip B. van der Helst

Sophia Trip, vrouw van Johannes Coymans, geschilder door Bartholomeus Van Der Helst

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.