Waterlooplein 207

<-  Waterlooplein (nog leeg)                    Panorama         Waterlooplein 61 oude pastorie ->

Breestraat 17e-eeuw

Breestraat 17e-eeuw

Houtgracht en Breestraat

Bekend als de Mozes en Aäronkerk

Gebouwd            1641 (eerste woning)
Architect           
Opdrachtgever    Paters Franciscanen / minderbroeders

Jacob de Wit heeft veel gedaan voor deze kerk

De franciscaanse pastorie en kerk van de statie van de heilige Antonius van Padua te Amsterdam ( Mozes en Aäronkerk) bezat tot in de 19de eeuw de grootste collectie schilderijen van Jacob de Wit. Deze orde der minnebroeders bezat zo’n 47 werken waarvan 4 werken voor de kerk (2 altaarstukken de Kruisiging van Christus 1725 en de Annunciatie 1732 en 2 plafondschilderijen De Gewijde Muziek met St. Cecilia 1721 en het Laatste Oordeel met aartsengel Michael en de draak/duivel 1720). En 43 werken voor de pastorie (6 plafondschilderijen en 38 schilderijen). Meer werken te vinden onder Waterlooplein 61o (oude nummering), de in 1968 afgebroken pastorie. Deze stukken zijn daarna in verschillende musea terecht gekomen. Voor meer informatie over de schilder Jacob de Wit, kijkt bij personen, Jacob de Wit

Hieronder de altaarstukken van Jacob de Wit

 

 

Waterlooplein 207 Hoofd altaar kerk

Het hoofdaltaar van de kerk, dat afkomstig is uit de schuilkerk en gemaakt rond 1720. Hieraan heeft ook Jacob de Wit een grote bijdrage geleverd.

Waterlooplein 207 altaarstuk op altaar

Het altaarstuk, mogelijk van de hand van Jacob de Wit voor in de schuilkerk, het altaar is weer herplaatst in de nieuwe kerk. Eigen opname

Waterlooplein 207 altaarstuk orgel links

Altaarstuk aan de linker zijde van het orgel, gemaakt door Jacob de Wit.

Waterlooplein 207  Annunciatie  altaarstuk Maria 1741 SAA

Het geschilderde altaastuks staat rechts van het orgel. Dit is een een ontwerp hiervan met links Maria, rechts de engel, boven de Heilige Geest met putti. Deze tekening is een latere uit 1741 met kleine wijzigingen van een op doek geschilderd altaarstuk uit 1732 in de Mozes en Aäronkerk. Techniek: penseel in grijs en kleur over potlood. stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.