Waterlooplein 207

<-  Waterlooplein (nog leeg)                    Panorama         Waterlooplein 61 oude pastorie ->

Waterlooplein 207 RCE

Waterlooplein 207

Waterlooplein 207, oud nummer 59 tot 1986 en Houtgracht 

Bekend als de Mozes en Aäronkerk

Gewijd aan de heilige Antonius van Padua

Gebouwd            1837
Architect            Tieleman Franciscus Suijs [1783-1861]
Opdrachtgever    parochie
Monument         Rijksmonument

Ontwerp van Jan de Greef

Koning Willem I heeft in het concordaat dat in 1827 is gesloten met de paus  bepaald dat Amsterdam een bisschopszetel krijgt. Om dit te verwezenlijken is er een geheime commissie aangesteld, die moet zorgen voor geschikte huisvesting voor de bisschop, een seminarie en een kathedraal. De eerste twee functies kunnen wel in bestaande gebouwen worden ondergebracht, maar een kathedraal moet toch echt nieuw gebouwd worden. Jan de Greef[1784-1834] krijgt hiervoor de opdracht en de plaats is de Nieuwmakt, op de plaats van de poort. Maar door de afscheiding van België in 1830 stopt de katholieke kwestie van de kerkprovinciën en wordt de kathedraal niet gebouwd. Later wordt Haarlem de bisschopsstad voor deze kerkprovincie. Hieronder het ontwerp.

 

 

Waterloplein 207 Niet uitgevoerde ontwerp van Jan de Greef

Het niet uitgevoerde ontwerp van Jan de Greef uit 1828 voor een kathedraal op de Nieuwmarkt. Archief bisdom Haarlem.

Ontwerp in het stadsarchief

In het stadsarchief zit ook nog een tekening van de Mozes en Aäronkerk, die duidelijk meer op het ontwerp van de Greef lijkt. Helaas is er niets meer bekend over deze tekening dan dat deze tussen 1835 en 1837 is getekend.

 

 

Waterloplein 207 alternatief ontwerp SAA

Een alternatief ontwerp dat gemaakt is voor de Mozes en Aäronkerk, dat inderdaad heel erg lijkt op het ontwerp van de Greef. Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.