Keizersgracht 616

Keizersgracht 616 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 616

Keizersgracht 616

Keizersgracht 616


Gebouwd           -± 1800 
Architect            -
Opdrachtgever    Gerrit Verhamme
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1690

± 1800

1923

Architect

1877 A. Salm GBzn

Opdrachtgever

± 1690 David Vinck

± 1800 Gerrit Verhamme

1877 weduwe H. Willink

1923 N.C.A.J. Groenendijk

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 koopmanshuis 7,50 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met aanzetkrullen en festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Omlijste toegang. Stoep met onderingang.

± 1800 rechte kroonlijst op blokken. Platte stoep, afgesloten door vier paaltjes verbonden met kettingen.

1877 Serre aangebouwd

1923 ingericht tot winkel met woning.

Tweede helft 19de eeuw: tuinhuis

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1850 fam. Willink

1877 weduwe H. Willink

1914 G. H. Beels

Rijksmonument

2675

Tuinhuis 528264

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.