Keizersgracht 614

Keizersgracht 614 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 614

Keizersgracht 614

Keizersgracht 614


Gebouwd           1680
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

na 1680 (1)

1793 (2)

Architect

Opdrachtgever

na 1680 Jan van Halmael (1)

1793 fam. van Halmael (2)

Naam / gevelsteen

lint met 1680

Bijzonderheden

na 1680 koopmanshuis 5,61 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Segmentvormig fronton met schelpversiering. Twee ovale zolderlichten. Stoep met onderingang.(1) p>

1793 rechte kroon met bloklijst. Hoge stoep vervallen. Verder bewerkt met drie afsluitpaaltjes en de toegang omlijst. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

na 1680 samen met 612 bij fam. van Halmael in bezit doch niet in gebruik gebleven.(1)

1793 (2)

Rijksmonument

2674

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.