Keizersgracht 566 Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 566, Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566, Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566  Keizersgrachtkerk


Gebouwd           1888
Architect            Gerlof Bartholomeus Salm en Abraham Salm
Opdrachtgever    Nederduitsche Gereformeerde Kerk 
Monument         Rijksmonument

 

1853 : CC 709  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3297  (verpondingsnummer)

1796 : 56 660    (kleinnummer)

1732 : 56 3172  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1744  (kadaster oud)

Bouwjaar

1685 

1888

Architect

1888 G.B. Salm en A. Salm G.B.zn 

1958 C. van der Bom 

Opdrachtgever

1685 Abraham Crook, buskruithandelaar en fabrikant

1888 Gereformeerde Kerk - Abraham Kuyper, voorzitter

1958 Gereformeerde Kerk 

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1685 dubbel woonhuis 14,88 m. breed. Geblokte kroonlijst. Kap met twee dakvensters. Hoekpilasters. Middenrisaliet. Omlijste toegang en kozijn daarboven. Dubbele stoep met onderingang.

1809 Willem Borskie koopt ƒ 50.000. Daar woonde hij een deel van het jaar en hield er kantoor.

1888 Oude huis afgebroken en de kerk gebouwd.

1942 De verzwakte fundering versterkt.

1958 Gerestaureerd en gemoderniseerd, waarbij de linker ingang verdween en het hek een glazen wand wordt.

2006 is het interieur opnieuw gerestaureerd

 

Bewoners / eigenaren o.a.

1685-1800 Fam Crook

1809-1881 Fam. Borski

 

 

 

Rijksmonument

Doleantiekerk: 518347

 

 

Gebruik nu

De Keizersgrachtkerk (PKA), 

 

 

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.