Keizersgracht 566 Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 566, Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566, Keizersgrachtkerk

Keizersgracht 566  Keizersgrachtkerk


Gebouwd           1888
Architect            Gerlof Bartholomeus Salm en Abraham Salm
Opdrachtgever    Nederduitsche Gereformeerde Kerk 
Monument         Rijksmonument

 

1853 : CC 709  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3297  (verpondingsnummer)

1796 : 56 660    (kleinnummer)

1732 : 56 3172  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1744  (kadaster oud)

Oorlogsgedenkteken

Op dolle dinsdag op 5 september 1944 kwamen verzetstrijders, met hun wapens, bijeen in de Keizersgrachtkerk om de toekomstige acties te bespreken. De wapens blijven in de kerk achter en in de nacht van 12 op 13 september 1944 worden bij een huiszoeking de wapens gevonden. De koster, Siebren van der Baan (1894) en een van de twee predikanten, Taeke Ferwerda (1876), wordt door Duitse bezetters hiervoor in de Kerkstraat doodgeschoten. Ter herinnering aan beiden is zowel aan de Kerkstraat als aan de Keizersgracht een bronzen plaquette aan de muur aangebracht.

Het ontwerp is de bronzen plaquette : Arnold Ingwersen en de onthulling is in 1966.

 

De tekst op deze bronzen plaquette is: 

Keizersgracht 566 mon

De bronzen plaquette, geplaatst in 1966 en ontworpen door Arnold Ingwersen

'In den nacht 
van 
twaalf september 
negentienhonderd vier en veertig 
werd het onschuldig bloed vergoten 
van 
Taeke Ferwerda
sinds negentienhonderd dertien 
dienaar des woords 
der 
gereformeerde kerk 
te 
Amsterdam 
en stierf 
Siebren van der Baan
koster van dit kerkgebouw 
den heldendood. 
In dit alles zijn wij 
meer dan overwinnaars'.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.