Keizersgracht 332

<- 334 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 330 ->

Keizersgracht 332

Keizersgracht 332

Keizersgracht 332, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 332

Gebouwd           1912
Architect            J.N. Hendrix
Opdrachtgever    Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Monument         Gemeentelijk monument
1853 : KK 426  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 35 38    (verpondingsnummer)
1796 : 35 560    (kleinnummer)
1732 : 35 38     (verpondingsnummer)
Kadast: E 3346  (kadaster oud)

Bouwjaar

1615

1710

1802

1912

Architect

1912 J.N. Hendrix, bouwkundige

Opdrachtgever

1615 Abram Wilkes, koper bouwgrond, vermoedelijk heeft hij hier gebouwd.

1710 Carel van der Haar

1802 C. Veldhuis

1912 R.C. Oude Armenkantoor

Naam / gevelsteen

Liefde is ’t Fondament

Bijzonderheden

1615 bouwgrond gekocht.

1710 koopmanshuis 4,48 m. breed. Hals met vleugelstukken. Halfcirkelvormig fronton. Omlijste toegang. Stoep. Onderluiken.

1802 nieuwe gevel.

1912 vernieuwd, gelijk met naastgelegen hofje Liefde is ’t Fondament. Stoep opnieuw geplaatst maar aan andere zijde.

Bewoners / eigenaren o.a.

1866-heden Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.