Keizersgracht 330

<- 332 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 328 ->

Keizersgracht 330

Keizersgracht 330

Keizersgracht 330, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 330

 

Gebouwd           ± 1860
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         -

 

 

Bouwjaar

± 1620 (1)

± 1640 (2)

± 1860 (3)

1917 (4)

1924 (5)

Architect

1917 en 1924 F.H. Holtes (4) (5)

Opdrachtgever

± 1620 Cornelis Pot (1)

± 1640 Pieter de Loo (2)

1917 en 1924 Maatschappij Hoeksteen (4) (5)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1640 koopmanshuis 4,57 m. breed. (Gevel)dammen verwerkt als pilasters. Tegen kap twee pilasters, waartegen bloemversierde vleugelstukken. Driehoekig fronton. omlijste toegang in pui. Stoep. (2)

± 1860 rechte kroonlijst. Drie keer twee platte consoles. Stoep. (3)

1917 onderpui veranderd. (4)

1924 stoep veranderd. (5)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2582

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.