Keizersgracht 324, Felix Meritis

<- 326 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 322 ->

Keizersgracht 324a Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 324a


Gebouwd           ca 1678
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Oortman
Afgebroken         1786

Bouwjaar

ca 1678

1786 afgebroken

Architect

Opdrachtgever

ca 1678 Hendrik Oortman

Naam / gevelsteen

In gevel twee gekruiste pistolen op blauw veld: het wapen Hendrik Oortman.

Bijzonderheden

Eigenaar

1678 Hendrik Oortman, wapenmaker

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.