Keizersgracht 324, Felix Meritis

<- 326 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 322 ->

Keizersgracht 324b Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 324b


Gebouwd           ca 1670
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Abramsz van Halmael
Afgebroken         1786

Bouwjaar

ca 1670

1786 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

vermoedelijk Jacob Abramsz van Halmael

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1670 Een breed koopmanshuis met een naastliggend pakhuis

Bewoners / eigenaren o.a.

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.