Keizersgracht 326

<- 328 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 324 ->

Keizersgracht 326

Keizersgracht 326

Keizersgracht 326, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 326

 

Gebouwd           1678 
Architect            -
Opdrachtgever    Aernoud Mergelcamp
Monument         geen monument meer sinds 2002

 

 

Bouwjaar

± 1616

1678

verm. 1834

2000

Architect

Opdrachtgever

± 1616 Pieter Jansz Swart, houtkoper (1)

1678 Aernoud Mergelcamp (2)

2000 stichting Vita et Pa

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1678 koopmanshuis 4,22 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken met aan de zijkanten festoenen. Hierin twee wapenschilden met verm. wapens van Mergelcamp en zijn vrouw. Gebogen fronton. festoenen boven hijsbalk. Neehangende festoenen langs vlieringvenster. Twee omlijste lichten. Stoep.

verm. 1834 rechte kroonlijst, in het midden getoogd en met vijf consoles. Platte stoep.

2000-2001 Zowel het voor als het achterhuis opnieuw opgebouwd. Hierdoor de registratie als monument verloren

Bewoners / eigenaren o.a.

1890 Aletta H. Jacobs, arts (3)

Monument

Niet meer

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.