Keizersgracht 164

<- 166 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 162 ->

Keizersgracht 164

Keizersgracht 164

Keizersgracht 164, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 164 Hotel The Toren


Gebouwd           ± 1618, ± 1810
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Hasselaar
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 186  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 45 3504  (verpondingsnummer)

1796 : 45 472    (kleinnummer)

1732 : 45 3448  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5398  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

?

± 1810

1923

1968

Architect

Opdrachtgever

± 1618 Pieter Hasselaar, fabrieksmeester

1956 Vrije Universiteit

1968 familie Toren

2017 The Pavilions Hotels & Resorts

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1618 samen met 162. koopmanshuis 9,70 m. breed. Rechte kroonlijst. Hoekpilasters. Verhoging tegen de kap met vier lichten. Lage stoep loodrecht op gevel. Toegang met omlijsting.

? Ionische kapitelen.

± 1810 stoephek in doolhofbewerking. Bovenraam met sterachterraam.

1923 verenigd met Keizersgracht 162

1956 Leslokaal in de tuin gebouwd

1968 de doorbraken met 162 weer ongedaan gemaakt, verbouwt tot hotel

1996 bar en eetzaal opgeknapt

1999 Fundering en renovatie, uitgediepte kelder

2017 Dakopbouw gewijzigd om extra ruimte zolder

Bewoners / eigenaren o.a.

1830-1882 familie Bienfait

1899-1967 Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde grondslag / Vrije Universiteit (eigenaar)

1900-1901  Abraham Kuiper, stichter Vrije Universiteit(huurder)

1901-1923 aan pensionhoudster verhuurd

1968-2016 familie Toren met hotel (The) Toren

2016-heden The Pavilions Hotels & Resorts

Rijksmonument

2512

Gebruik nu

Hotel "The Toren", zie website www.thetoren.nl

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.