Keizersgracht 162, Vrije Universiteit

<- 164 Keizersgracht              Panorama              Keizersgracht 160 ->

Keizersgracht 162

Keizersgracht 162

Keizersgracht 162, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 162

 

Gebouwd           ± 1735
Architect            -
Opdrachtgever    Jacobus de Wit
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1618

± 1735

1884

1923

1967

Architect

1883 J.W. Meijer

1923 Tj. Kuipers

Opdrachtgever

± 1618 Pieter Hasselaar, fabrieksmeester

± 1735 Jacobus de Wit, wijnkoper

1883 De Vrije Universiteit en Hospitium

Naam / gevelsteen

Maagd - boven ingang embleem van de Universiteit – met haar vinger wijzend naar boven met de spreuk: “Onze hulpe is in de Name des Heren (naar een nationale munt 1574).

Bijzonderheden

± 1735 koopmanshuis 9,25 m. breed. Verhoogde kroonlijst met vijf consoles en vier tussenlichten. balustrade in vier vakken verdeeld. Dubbele stoep. 

1884 Alleen de voorgevel is vernieuwd en verhoogd; achter de gevel bevindt zich nog het 18de eeuwse pand.

1923 verenigd met Keizersgracht 164, op de eerste etage een collegezaal.

1967 Weer gesplitst

Bewoners / eigenaren o.a.

1883-1967 Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde grondslag / Vrije Universiteit (eigenaar)

Rijksmonument

518345

Gebruik nu

Appartementen

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.