Haarlemerpoort 1837 - heden

<- Vierde Haarlemmermeerpoort                                                                           Eerste Haarlemmermeerpoort ->

Haarlemmerpoort 5 of Willemspoort (Haarlemmerplein)

 

Gebouwd           1840
Architect            C. Alewijn of B. de Greef
Opdrachtgever    Stad Amsterdam
Monument          Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1838

Architect

1838 C. Alewijn of B. de Greef

1982 Hubers, de Boer - bureau Snijder

1983 Maarten de Boer

2016 André van Sicht

Opdrachtgever

1838 Stad Amsterdam

1882-1986 Gemeentelijk Woningbedrijf West

2018 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

Willemspoort of Haarlemmerpoort  

Bijzonderheden

officieel  27 november 1840 met Koning Willem II geopend
1849- 1866 accijnsheffing kantoor, poortfunctie verdwijnt door verplaatsing brug
1877-1897 rechtervleugel brandweerkazerne
1889 gemeenteraad besluit tot sloop
1900 gemeenteraad besluit dat de poort behouden blijft
1900-  1961 linkervleugel in gebruik als politiepost met twee cellen
1966 plannen voor verplaatsen van de Haarlemmerpoort
1967 rechts een afdeling van Publieke Werken
1975 gemeenteraad besluit tot restauratie
1978 rechtervleugel van de poort wordt gekraakt
1983 ontwerp zes woningen voor verschillende groepen.
1983 op gemeentebegroting wordt f 68.000,- gereserveerd voor restauratie 
1984 restauratie  voor f 2,5 miljoen, anderhalf jaar
1986 acht woningen en een aantal HAT-eenheden
2018 restauratie en maken appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1840 Stad Amsterdam

1849- 1866 kantoor accijnsheffing 

1877-1897 rechtervleugel brandweerkazerne

1900- 1961 linkervleugel als politiepost

1972 diverse gebruikers, politie met opslagruimte, Grondbedrijf Publieke Werken en zeven bewoners, kelder als schuilkelder (BB-bordje)

1986-2017 Bewoners in appartementen

2018 Ymere verkoopt de poort aan Stadsherstel

Rijksmonument

nr. : 1357

Gebruik

horeca en woningen

Bronnen

 Kranten, site stadsherstel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.