Herengracht 540

<- 542 - 544 Herengracht              Panorama              Herengracht 538 ->

Herengracht 540

Herengracht 540

Herengracht 540, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           ±
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1678

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1678 Susanna Noirot, wed. van Gerard Hasselaar, burgemeester

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1678 woonhuis 7,42 m. breed. Gevel met verhoogde kroonlijst waarin tegen de kap een hijsvenster met frontispice. Stoep en toegang met lijstwerk omgeven.

1790 zolderkamer gemaakt

± 1880 kroonlijst gewijzigd met vier paar consoles

Bewoners / eigenaren o.a.

1682 Gerrit van Tetz

tot 1780 fam van Tetz 

11 november 1953 overgedragen van wijlen mr dr P.G. van Tienhoven op de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 

????-2016 Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker

Rijksmonument

Nr 1890

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.