Herengracht 538

<- 540 Herengracht              Panorama              Herengracht 536 ->

Herengracht 538, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 538

Herengracht 538

Gebouwd           ±
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar 534, 536 en 538

p> 1672 (1)

 

 

Architect / Bouwer

1672 Claes Dirckz van Houten, meester-timmerman en Dirck Philip Ruyck, meester-metselaar (1)

534: 1902 S. Oznowicz (3)

Opdrachtgever

534: 1902 weduwe A. Penka van Engel (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1672 een winkel en twee woonhuizen elk met halsgevel en festoenen op de zijkanten, idem langs de zolderkozijnen en op vijf borstweringen tegen de tweede verdieping en een gebogen fronton. Hoekhuis met pothuis en neerslaande luiken. Beide andere met stoep. Alle onder één puilijst. (1)

534: van ouds broodbakkerswinkelhuis. (1)

534: 19de eeuws winkelhuis met rechte kroonlijst, kap en twee dakvensters. Platte stoep met hek. Ingang bovenhuis aan Reguliersgracht. (2)

534: 1902 pui (3)

536: eind 18de eeuw: vernieuwd met drie verdiepingen, bakstenen gevel met hardstenen sokkel. Rechte kroonlijst, kap en balustrade waarin dakvenster. Het fries met twee paar consoles waartussen twee lichten. Platte stoep. (2)

538: 1885: Woonhuis met drie verdiepingen 5,31 m. breed. Bakstenen gevel op hardstenen voeting. Rechte kroonlijst en erker tegen eerste verdieping. Platte stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nrs 1888, 1889 en 1890

Gebruik nu

534 Restaurant

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.