Herengracht 244 - 246

< 248 Herengracht          Panorama         Herengracht 242 >

Herengracht 244, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 244

Gebouwd           1614 (zie tek. Caspar Philips)
                             1770 (huidige vorm)
Architect            -
Opdrachtgever    Johan Calandrijn   - 
Afgebroken        1929

 

Bouwjaar

1614 (1)

1687 (2)

1770 (3)

1929 afgebroken (4)

Architect / Bouwer

 

Opdrachtgever

1614 Johan Calandrijn, eigenaar bouwerven (1)

1687 Daniël Planck (2)

1770 Adriaan of J. Koekebakker (3)

1929 Otto J. Faber (4)

Naam / gevelsteen

1663 De Blauwe Duijf (1)

1686 De Witte Beer (1)

Bijzonderheden

1614 woonhuis 5,63 m. breed. Trapgevel.

1687 vernieuwd: ingezwenkte halsgevel met festoenen op en langs de zijkanten en om de hijsbalk, twee vazen en De Duif op de gevel. Stoep en omlijste toegang. (2)

± 1770 vernieuwd ongeveer zoals 246: rechte kroonlijst. Attiek met versierd middengedeelte, kuif en hoekvazen, zeven consoles met trigliefen. Stoep met inwendig fraaistuc- en snijwerk. (3)

1929 afgebroken om te worden samengevoegd met 246 tot één kantoorgebouw. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

1911 Jean Louis Adrien Schut (al eigenaar 246)

1928 N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h de Erven H. van Munster en Zoon

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.