Herengracht 244 - 246

< 248 Herengracht          Panorama         Herengracht 242 >

Herengracht 244, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 244

Gebouwd           1614 (zie tek. Caspar Philips)
                             1770 (huidige vorm)
Architect            -
Opdrachtgever    Johan Calandrijn   - 
Afgebroken        1929

 

Het oorspronkelijke koopmanshuis is vermoedelijk - net als 242 - gebouwd met een trapgevel.

Het is 5,63 m. breed.

In 1626 is het van Pieter Schomesz met De Duijff in de gevel, in 1623 De Blauwe Duijff genaamd en in 1686 De Witte Beer boven de deur.

Het huis is driemaal vernieuwd.

 

In 1687 is het vernieuwd voor Daniel Planck met een ingezwenkte halsgevel met festoenen op en langs de zijkanten en om de hijsbalk, twee vazen en De Duif op de gevel, een stoep en een omlijste toegang.

 

± 1770 is het vernieuwd voor Adriaan of J. Koekebakker ongeveer zoals 246: een rechte kroonlijst, een attiek met versierd middengedeelte, een kuif en hoekvazen, zeven consoles met trigliefen en een stoep met inwendig fraai stuc- en snijwerk. 

 

In 1929 is het door architect J.F. Felderhof herbouwd om voor Otto J. Faber te worden samengevoegd met 246 tot één kantoorgebouw waarbij de gevelbekroningen als één geheel zijn toegepast.

Het heeft een platte stoep.

 

 

 

Herengracht 244-246 stoep voor 1928 RCE

Herengracht 244-246, stoep van voor de afbraak in 1928 met het kantoor van de uitgeverij. Foto Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.