Herengracht 244 - 246

< 248 Herengracht          Panorama         Herengracht 242 >

Herengracht 246, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 246

Gebouwd           1752
Architect            -
Opdrachtgever    Hermanus Morré,
Afgebroken        1929

Bouwjaar

1614 (1)

1752 (2)

1929 (3)

Architect / Bouwer

1929 J.F. Felderhoff (3)

Opdrachtgever

1614 Johan Calandrijn, eigenaar bouwerven (1)

1752 Hermanus Morré, notaris (1711 – ’92) (1) (2)

1929 Otto Faber (3)

Naam / gevelsteen

1752 Cornwalis (2)

Bijzonderheden

1614 woonhuis 5,65 m. breed. Verm. oorspronkelijk trapgevel (1)

1752 vernieuwd: aan de voorzijde verhoogd. Rechte kroonlijst, waaronder consoles met tussenlichten. Attiek met wapenschild met opschrift Cornwallis, kuif en hoekvazen. Stoep. In benedenversieping fraai stucwerk met zinnebeelden. Tegen de trap Mercurius. Alles één stijl uit die tijd. (2)

1929 herbouwd samen met 244. Aansluitende gevelbekroning. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1626 Jacob Laurens (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.