Dam 2 Bisschop

<- Dam 4          Panorama                       

Nieuw ontwerp van “de Bisschop” in 1933

 

Het in 1899 nieuw gebouwde café op de hoek is geen groot succes, het is te smal. Daarom worden de twee belendende panden aan het Damrak aangekocht. Maar de verbouwplannen / nieuwbouwplannen komen niet van de grond. Het pand blijkt in 1921 ernstig te verzakken en in 1926 wordt het definitief gesloten en het bovenste deel afgebroken. De ruïne van café de Bisschop met de twee naastliggende panden zijn uiteindelijk geruild door Heineken met de gemeente voor een anders stuk grond voor de brouwerij in de Pijp. Later wordt de grond aan de distilleerderij Lever & Co in erfpacht uitgegeven. Zij hebben er in 1933 een kantoorgebouw laten neerzetten. Beneden krijgt de Incassobank een filiaal, boven komen allemaal kantoorlokalen, zoals dat dan heel gebruikelijk is. Daarvoor krijgt Ir. Jan Gratama, dan werkend bij het Architectenbureau Irs Gratama en Dinger B.N.A. en Arch. Anton Hamaker de opdracht. Ook heeft Heineken de gevelsteen van het oude pand geschonken aan de gemeente die het aan de bouwer heeft gegeven om het weer in de gevel te metselen.

De tekeningen zijn van Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Gratama, J. (Jan) / Archief, toegang GRAT 

 

 

Dam 02 GRAT t94.1-1

Een tekening van het pand getekend door Jan Gratama van het pand, plaatsnummer GRAT t94.1-1

Dam 02 GRAT t94.1-2

Een eerder ontwerp van Jan Gratama, waarbij de gevelsteen met St. Nicolaas boven de deur aan de Dam zat. tekening Nieuwe Instituut plaatsnummer GRAT t94.1-2

Dam 02 GRAT t94

Detail met de deur aan de Damzijde met de gevelsteen erboven. Dat met extra versieringen. Alleen is dit nu vervallen, omdat de deur is weggehaald bij de verbouwing in 1990 en de steen is teruggeplaatst in een dicht gemetseld raam. Tekening Nieuwe Instituut, plaatsingsnummer GRAT t94

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.