Dam 2 Bisschop

<- Dam 4          Panorama                       

Dam 2, Gevelsteen van Sinter Cleas ofwel Sint Nikolaas

Gevelsteen van Sinter Cleas ofwel Sint Nikolaas

Gevelsteen Sinter Claes ofwel Sint Nicolaas.

Al eeuwenlang zit in het pand Dam 2/ hoek Damrak, waar tegenwoordig de ABN/ Amro- bank gevestigd is, een prachtige gevelsteen met de voorstelling van Sint Nicolaas. Al vanaf het begin van de 17de eeuw heeft deze gevelsteen op deze plek aan de Dam gezeten. Bij alle verbouwingen en vernieuwingen kreeg het reliëf toch weer een plekje in de gevel. Zo ook in 1934, bij de bouw van het huidige hoekpand is het weer herplaatst. Het zat eerst boven de linker deur aan de Dam. Later is het verplaatst naar boven, waar vroeger een raam gezeten heeft.

 

Betekenis afbeelding op de steen

De heilige kindervriend is staande, als bisschop voorgesteld in een landschap met zijn rechterhand zegenend boven een houten tobbe waarin drie naakte kindertjes. Deze voorstelling is een verbeelding van een van de vele legenden die verteld worden over deze heilige Nicolaas, die leefde in de 4de eeuw. Het wonder waar deze steen naar verwijst is Zijn bekendste wonder.

Dat verrichtte hij in een herberg waarvan gezegd werd dat de waard kinderen roofde, ze in stukken hakte en in zijn gerechten verwerkte. In de kelder van de herberg vond Nicolaas inderdaad een tobbe met drie gedode en ingezouten kindertjes. Door een zegenend gebaar boven de tobbe wekte hij de kinderen weer tot leven en dit moment is op de gevelsteen voorgesteld.

Hoe de slechte waard gestraft werd is niet overgeleverd. (Maar hiervan zijn meerdere versies van. Soms verhaalt de legende dat de waard/slager in grote angst wegvlucht, in andere versies van deze legende lezen we, dat de misdadige waard - en zijn medeplichtige vrouw - door de heilige Nicolaas vergiffenis wordt geschonken.

Meer over in het (Franstalige)boek van Jean-Francois Mazet, Saint Nicolas, le boucher et les trois enfants, uitgegeven door L'Harmattan 2010. Het is een schitterende Biographie d'une légende geschreven. Daarin bewonderenswaardig veel gegevens over deze legende)

 

Al vanaf het begin van de 17de eeuw heeft deze gevelsteen op deze plek aan de Dam gezeten. Bij alle verbouwingen en vernieuwingen kreeg het reliëf toch weer een plekje in de gevel. Zo ook in 1934, bij de bouw van het huidige hoekpand.

 

Dam 02 gevelsteen oude pand 1890 - 1910

De gevelsteen zit ook al in de oude panden. De rechter foto is uit 1890 (detail uit foto van J. Olie) en de linker foto is van 1910, een detail uit een foto van B. Groote)

Dam 2, Plaats van de gevelsteen van Sinter Cleas ofwel Sint Nikolaas

Links midden is de plaats van de gevelsteen van Sinter Cleas ofwel Sint Nikolaas

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.