Herengracht 34

<- 36 Herengracht          Panorama         Herengracht 32 ->

Herengracht 34

Herengracht 34

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34, School de Burght, voorheen "Mijn Glas loopt ras"


Gebouwd            1963-1967
Architect             ir. H. ´t Hoen (P.W. Amsterdam)
Opdrachtgever   Amsterdam
Monument         -

1853 : SS 262  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 50 5587  (verpondingsnummer)

1796 : 50 334    (kleinnummer)

1732 : 50 5398  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5777  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1615

1964-1967 nieuwbouw 

Architect

1870 Publieke Werken

1882 Publieke Werken

1964-1967 ir. H.´t Hoen (Publieke Werken Amsterdam)

1987 Dienst W.O. Hoofdafd. Bouwkunde

2002 van Dolderen van der Prijt

2006 van Dolderen van der Prijt

Opdrachtgever

± 1615 Jacob Pieterz Nachtglas met mouterij

1870 Stad Amsterdam

1882 Stad Amsterdam

1928 Gemeente Amsterdam

1948 Gemeente Amsterdam

1955 Gemeente Amsterdam

1964-1967 Gemeente Amsterdam

1987 Gemeente Amsterdam

2002 Gemeente Amsterdam

2006 Gemeente Amsterdam

Naam / Gevelsteen

± 1615-1870 Mijn Glas Loopt Ras

1870-±1907 School 2de klasse: Antonidesschool

1907-heden openbare lagere school "de Burght"

Bijzonderheden

± 1615 Koopmanshuis 7,50 m. breed. Trapgevel met grote trappen, vleugelstukken en sierballen, ontlastingsbogen, sluitstukken en een hoge stoep. Aan de zuidzijde een onderdoorgang naar de achtergelegen mouterij van Jacob Pieterz Nachtglas

1870 Verbouwing tot school

1882 Uitbreiding met een nieuwe vleugel

1928 Verbouwing Gymzaal

1948 Nieuwe betonvloer in gymzaal

1955 Verbouwing en vergroting van de school

1964 Nieuwbouw school

1987 Uitbreiding, extra lokalen

2002 Ingang gewijzigd (1e verdieping)

2006 Nieuwe kozijnen/achtergevel

Tot op heden als school in gebruik.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1615 Jacob Pieterz Nachtglas

1629 Melchior van Hoorn

???? Pakhuis

1870 verbouwd tot school, uitgebreid lager onderwijs 2e klasse voor meisjes

1874 ingericht tot Openbare Burgerschool School 2de klasse: Antonidesschool

1882-1905 Openbare Lagere School 4de klas voor meisjes, Antonidesschool

1907-heden Burghtschool, komt van Herengracht 119 (Burchtschool).

Is een school voor gewoon lager onderwijs, genaamd Burchtschool 

Monument

 

Gebruik nu

openbare basisschool De Burght, www.obsburght.nl

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.