Herengracht 34

<- 36 Herengracht          Panorama         Herengracht 32 ->

Herengracht 34

Herengracht 34

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34, School de Burght, voorheen "Mijn Glas loopt ras"


Gebouwd            1963-1967
Architect             ir. H. ´t Hoen (P.W. Amsterdam)
Opdrachtgever   Amsterdam
Monument         -

1853 : SS 262  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 50 5587  (verpondingsnummer)

1796 : 50 334    (kleinnummer)

1732 : 50 5398  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5777  (kadaster oud)

 

 

Klassefoto's van de school

Er zijn tot nu toe twee klasse foto's beschikbaar, een uit 1899/1900 en een uit juli 1940.

 

 

 

Herengracht 034 Klassefoto 1899 SAA

Dit is een foto uit 1899 of 1900 van vermoedelijk 4de klas met klassenonderwijzeres mej. van der Does en het schoolhoofd mej. Opzomer. Stadsarchief Amsterdam.

Herengracht 034 klassefoto 1949 SAA

Klassefoto met hoofdonderwijzer H.F. Jurgens en klasseonderwijzer J. Crucq. De foto is gemaakt op 11 juli 1940 bij het verlaten der school aangeboden door de Oudercommissie van de school. Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.