Herengracht 34

<- 36 Herengracht          Panorama         Herengracht 32 ->

Herengracht 34

Herengracht 34

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34, School de Burght, voorheen "Mijn Glas loopt ras"


Gebouwd            1963-1967
Architect             ir. H. ´t Hoen (P.W. Amsterdam)
Opdrachtgever   Amsterdam
Monument         -

1853 : SS 262  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 50 5587  (verpondingsnummer)

1796 : 50 334    (kleinnummer)

1732 : 50 5398  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5777  (kadaster oud)

 

 

Bouw/verbouw van het pakhuis.

Op 5 december 1870 is de aanbesteding van : "Het verbouwen en gedurende drie jaren na de oplevering onderhouden der pakhuizen op de Heerengracht bij de Brouwersgracht, buurt SS, no 260, 261 en 262 tot eene openbare burgerschool, 2de klasse voor meisjes, met lokaal voor de gymnastiek en woning voor de hoofdonderwijzerers"

De uitslag is dat de aanneemsom is f 17,557,- door de heren Timmer en Fustner.

De onderstaande tekeningen komen uit het Centraal Tekeningenarchief uit het stadsarchief Amsterdam.

De nieuwe school gaat Antonidesschool heten, genoemd naar de dichter Johannus Antonides van der Goes[1647-1684].

 

 

Herengracht 034 1870 Page 5-1

Tekst boven de tekening, tekening van de aanbesteding in 1870.

Herengracht 034 1870 Page 2

De presentatietekeningen van de nieuw te bouwen school, tekening van de aanbesteding in 1870 uit het Centraal Tekeningenarchief Amsterdam.

Herengracht 034 1870 Page 3

De doorsnede van de nieuw te bouwen school, tekening van de aanbesteding in 1870 uit het Centraal Tekeningenarchief Amsterdam.

Herengracht 034 1870 Page 5

De platte grond van de nieuw te bouwen school, tekening van de aanbesteding in 1870 uit het Centraal Tekeningenarchief Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.