Herengracht 119

< 117 Herengracht          Panorama         Herengracht 121 >

Herengracht 119, 1015BG119, 1015 BG

Herengracht 119

Herengracht 119, 1015 BG, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 119

Gebouwd             1870
Architect              -
Opdrachtgever      Burghtschool
Rijksmonument    -        

1853 : RR 310   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5277  (verpondingsnummer)

1796 : 30 258   (kleinnummer)

1732 : 30 5228  (verpondingsnummer)

Kadast: F 520   (kadaster oud)

Bouwjaar

Begin 17de eeuw

1870 vernieuwd

1909

Architect

1870 Pubieke Werken

Opdrachtgever

Burchtschool, Gemeente Amsterdam

Naam / gevelsteen

begin 17e eeuw ververij "de blaauwe burgt"

Bijzonderheden

Begin 17de eeuw: Pakhuis met puntgeveltje 15 m. breed. In 17de eeuw een ververij.

1870 vernieuwd tot school: Burchtschool, later verplaatst naar Herengracht 34 (Burghtschool) Het is gebouwd als een "Openbare Burgerschool 1e Klasse voor meisjes.

1909 opnieuw ingericht tot school

1919 o.a. in gebruik als vakschool voor kleermakers.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1650 pakhuis Jacob Hooft, daarna van Aegen Hooft.

1870-1907 Burchtschool

1910-1923 Christelijke school voor buitengewoon onderwijs

1923-1930 Vakschool voor kleermakers

1930-1960 Centrale Werkgevers Risico Bank / Centraal Beheer

Rijksmonument

Nr 1552

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.