Herenstraat 2

< 82 Herengracht          Panorama         Herengracht 80 >

Herenstraat 2, hoek Herengracht

Herenstraat 2, hoek Herengracht

Herenstraat 2 tekening Caspar Philips

Herenstraat 2 tekening Caspar Philips

Herenstraat 2, deel van Herenstraat 2 - 6

Gebouwd           1924
Architect             G.A.M. Loogman
Opdrachtgever    NV Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen Noordwijk
Monument          niet

Bouwjaar

Na 1614

1734

1923

Architect

1614 Verm. Hendrik Gerritsz, metselaar

1923-1924 G.M.A. Loogman B.N.A.

2007 Buro de Binnenstad, Jan Fraijman

Opdrachtgever

1923 NV Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen Noordwijk

2007 Particulier

 

Naam / gevelsteen

1734 D’Myboom

Bijzonderheden

Winkelhuis. Hals met vleugelstukken, getoogd fronton waarin Meiboom (zinspeling op naam Meijerink). Tot tot 1900 bakkerszaak.

1924 herbouwd tot modern winkelhuis.

(1933 Oude hals van het oude huis herplaatst op Keizerstraat 17)

2007 Gerenoveerd en uitgebreid met Herenstraat 4 - 6

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1651 Trijntje Willems

1651 Joris Sijen

1716 Jan Meijerink, bakker

± 1740 D. Jongerink, bakker

1768 Jan Horsman, bakker

1790 Johs Happé, bakker

1802 Caspar Hk Nolte, bakker

1890 Fam. J.D. Prior, bakkerij

Rijksmonument

Gebruik nu

Winkel en appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.