Herengracht 82

<- 84 Herengracht          Panorama         Herengracht 80 ->

                                                                Herenstraat 2 ->

Herengracht 82

Herengracht 82

Herengracht  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 82

Gebouwd           17e/19e eeuw
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 202  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 31 5537  (verpondingsnummer)
1796 : 31 279    (kleinnummer)
1732 : 31 5485  (verpondingsnummer)
Kadast: F 589  (kadaster oud)

Bouwjaar

na 1614  (verm. tegelijk met 84 en 86)

± 1880 

Architect

Opdrachtgever

na 1614 Verm. Jan Pieters du Bien (de Bie) 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

na 1614 winkelhuis 6,70 x 10,20 m. Trapgevel van bak- en bergsteen, banden, kozijn en voorzien van onderluiken en ontlast door bogen met sluitstukken. Stoep 

1880 veranderd in winkelhuis met drie verdiepingen en bepleisterde gevels, rechte kroonlijst, een topje en dakvenster (2)

Dikwijls waren hier vleeshouwers gevestigd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1630 Diederick Tholincx

1767 Chr, Hondenberg

Rijksmonument

Nr 1725

Gebruik nu

werk- en woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.