Herengracht 80

< 82 Herengracht          Panorama         Herengracht 78 >

< Herenstraat 2 (hoekuis)                                                   

Herengracht 80

Herengracht 80

Herengracht 80 tekening Caspar Philips

Herengracht 80 tekening Caspar Philips

Herengracht 80

Gebouwd            1975
Architect              Scheelbeek
Opdrachtgever    H. Böschen
Monument         --
1853 : SS 285  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 48 4597  (verpondingsnummer)
1796 : 48 358    (kleinnummer)
1732 : 48 4426  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5802  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1715

1878

1886

1975

Architect

± 1615 Hendrik Gerritsz, metselaar

Opdrachtgever

± 1715 Martinus Haasbaert

1878 J.B. Wijnstok Jr

1886 S. Herz voor spiegelfabriek en kunsthandel

1975 H. Böschen

Naam / gevelsteen

± 1615 Het Blauwe Lam

Het Wapen van Leiden

Bijzonderheden

± 1715 winkelhuis 4,34 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken, getoogd fronton, pui en lage stoep. Meestal apothekerszaak.

1878 Nieuwe gevel, die tot in de jaren 1970 heeft gestaan.

1975 Halsgevel gereconstrueerd, halsgeveltop uit ca. 1730 is van de Bloemgracht 75 afkomstig.

Bewoners / eigenaren o.a.

1624 Pieter Simonsz van der Schelling

± 1750 Lod. Bruijning, apotheker

1794 Wm van Hasselt, apotheker (tevens eigenaar)

1887-1902 Sophia Herz en Sigmund Löw met o.a. Herz. Photographisch Atelier en spiegelfabriek/lijstenmakerij

Monument

niet

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.