Herenstraat 2

< 82 Herengracht          Panorama         Herengracht 80 >

Herenstraat 2, hoek Herengracht

Herenstraat 2, hoek Herengracht

Herenstraat 2 tekening Caspar Philips

Herenstraat 2 tekening Caspar Philips

Herenstraat 2, deel van Herenstraat 2 - 6

Gebouwd           1924
Architect             G.A.M. Loogman
Opdrachtgever    NV Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen Noordwijk
Monument          niet

Herenstraat 02 model melr Prior Nederlandsche staatscourant 02-09-1895

Model deponeren van Karel Prior voor de Prior's papbeschuiten, met de kenmerken van dit pand, dat hij een jaar later moet verlaten. Uit de Nederlandsche staatscourant 02 september 1895.

De familie Prior en later de Prior's papbeschuiten

Rond 1835 is de bakker Johann David Prior [1786-1868] uit Hannover eigenaar en bewoner van het huis. Hij overlijd als weduwnaar van Johanna Dorothea Herberman te Hilversum. In 1869 gaat het pand naar zijn zoon, de bakker Jan David Prior jr. [1826-1872] die in Loosdrecht overlijdt. Hij zet de zaak van zijn vader voort en trouwt met Johanna Jacoba Ham. Na het overlijden van Johanna hertrouwt hij in 1867 met Christina Stolle. In 1878 gaat het hoekhuis naar zijn vier kinderen: de bakker Gerardus Ernestus Johannes Prior [1855-1883], die getrouwd is met jkvr. Maria Elisabeth Bloys van Treslong van 82, die in de buurt bekend staat als Betje Bloos. De andere kinderen zijn Johanna Jacoba Prior, de fabrikant Frederik Carel Prior en de bakker Karel George Prior. Er is in 1878 een nieuw ontwerp gemaakt voor een nieuw hoekhuis en waarvoor een vergunning is aangevraagd bij de gemeente en dat verstrekt is, zie tabblad “verbouwing 1878’. In 1889 wordt Karel tegen betaling van f 8.000,- eigenaar van het gehele pand, nadat hij al in 1882 voor f 8.000,- een vierde part van de eigendom aan zijn deel heeft toegevoegd. De zaak van Prior fabriceert de in die tijd zeer bekende Prior's papbeschuiten. In 1896 heeft de architect H.H. Baanders een nieuw ontwerp gemaakt voor het vernieuwen van het pand, zie tabblad “verbouwing 1896”. Maar in 1897 wordt de zaak naar de overzijde Blauwburgwal 22, hoek van de Herengracht verplaatst. Dat pand is een heel stuk groter.

De nieuwbouw na een aantal pogingen

Daarna is er in het pand een tapperij gevestigd, in 1900 geëxploiteerd door N. H. Harders. In 1919 wordt het hoekhuis voor f 13.750,- verkocht aan de kastelein Johan Peter Corzilius. In 1920 wordt het weer voor f 16.000,- verkocht aan de koopman-kastelein Theodorus Wolff (zie Herengracht 36) en in 1923 voor f 17.250,- aan de NV Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen Noordwijk. Zij geven de architect G.A.M. Loogman de opdracht een nieuwe of gewijzigd hoekpand te tekenen en dat is eerst een traditioneel pand met halsgevel, vergelijkbaar met het bestaande. Hiervoor is een vergunning aangevraagd en verkregen. Maar dat tekent hij een tweede ontwerp, de nieuwbouw die er nu staat, een café/winkelruimte met bovenwoningen. Dit in de blokvormige trant van die dagen, met een over drie verdiepingen doorlopende erkervormige uitstulping op de hoek, vergelijkbaar met Herengracht 133. De zandstenen onderdelen van de oude hals met D' Meyboom in top bleven door de goede zorgen van de bouwkundige Nicelaas Jacobus Schaafstra bewaard en de top is in 1933 herplaatst op het pand, dat de firma M. van der Eerde heeft gekocht om het door de architect P.A.J. Scheelbeek laten vernieuwen.

 

 

Herenstraat 002 Asrath 1958 SAA

Herenstraat met de HiFi winkel van Aring en de nog overeind staande panden ernaast, Herenstraat 4 en 6. Foto van J.M. Arsath Ro'is. uit 1958 Stadsarchief Amsterdam

In 1927 wordt het hoekhuis voor f 30.001,- gekocht door genoemde makelaar-bouwkundige Schaafstra en de makelaar Johannes Eke van Ark. In 1933 heeft H.J. Jansen er een café. In 1935 is het gekocht door de makelaar P.H. het Lam, in 1940 door M. Hertz, echtgenote van W. Hauer, in 1943 door A.L.S. van Raaij, weduwe van C. Marcus, in 1949 opnieuw door de inmiddels weduwe geworden M. Hertz. Zij heeft het huis in 1959 voor f 27.000,- verkocht aan Claus Arie Aring. Aring start in het pand een zaak in radio- en televisietoestellen en zet deze zaak in 1963 om in het Technisch Bureau C.A. Aring NV, die het perceel Herenstraat 2/2a op haar naam krijgt. Aring is ook eigenaar van Herenstraat 4 en 6, die later bij de zaak zijn getrokken en in een zeer deplorabele staat verkeren. Tussen 1963 en 1971 is de gevel van Herenstraat 4 en 6 en van Herengracht 80 afgebroken tot de eerste etage. In 1984 is er een executieverkoop van alle, nog aanwezige goederen van Aring HiFi Video bv. Van rond 1990 tot na 1995 zit er de bloemenzaak Rivièra.

 

In 2005 wordt de rest van Herenstraat 4 en 6, dat er nog staat, afgebroken en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Deze nieuwbouw wordt gekoppeld aan Herenstraat 2, dat dan eveneens gerenoveerd wordt. De panden krijgen één gezamenlijk trappenhuis, waardoor er ruimte wordt gewonnen in het oude pand. Het oude pand blijft met een winkel beneden en drie apartementen boven. De nieuwbouw krijgt ook een winkel beneden en drie appartementen erboven. Het ontwerp en de wijzigingen in de bestaande bouw zijn van het Bouwkundig Adviesbureau Binnenstad bv. Het gebouw Herengracht 2 krijgt ook een nieuwe fundering. Er is nu de winkel “PROPERTY OF... STORE” in gevestigd.

 

bron: o.a. I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman. Vier eeuwen Herengracht, 1976.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.