Van Plaetse tot Dam

Geschreven door Theo Bakker (zie ook http://www.theobakker.net )

 

Gasthuis

Zoals in de inleiding gezegd had de familie Benningh de stichting van een gasthuis mogelijk gemaakt. Daartoe kreeg het een deel van het Benninghweer ter beschikking, waarop vóór 1360 een gebouw gezet werd dat later nog vele malen is uitgebreid. 
Dit gasthuis kennen we onder verschillende namen: het Heilige Geest Gasthuis heette ook wel St. Elisabethsgasthuis en toen er later andere gasthuizen bijgebouwd werden heette het ook wel het Oude Gasthuis.

Een middeleeuws gasthuis was er om mannelijke reizigers (pelgrims) onderdak, verzorging en indien nodig verpleging te kunnen bieden. Het gasthuis kreeg later ook een bayard (alweer alleen voor mannen), die we als voorloper van hulp aan onbehuisden kunnen zien. De inkomsten haalde een gasthuis uit schenkingen (vaak vastgoed), pachtsommen die bijvoorbeeld door de stad aan het gasthuis gegund werden en de inkoopsommen van ‘proveniers’, kostgangers die hun verdere leven onderdak en verzorging kregen. Ook dat inkopen ging meestal gepaard met vastgoed, waardoor gasthuizen op den duur grote bezittingen vergaarden.

Eind 15e eeuw had de vroedschap zijn oog laten vallen op het gasthuiscomplex, ter uitbreiding van het stadhuis. Er werd een fusie met het St. Pietersgasthuis in de Nes bekokstoofd en in 1492 was het complex ontruimd. Dat was nog niet zo simpel! Er rustten eeuwigdurende voorrechten op locaties van het gasthuis, vooral op de kapel. Daar kwam de bisschop van Utrecht aan te pas om die over te hevelen naar de kapel van het St. Pietersgasthuis. Dat maakte de kapel voorlopig nutteloos. De verdere geschiedenis van het gasthuiscomplex leest u onder ‘Eerste Stadh
uis’

 

Van Plaetse tot Dam


De trappen van het Sint Elisabeths Gasthuis

De trappen van het Sint Elisabeths Gasthuis en was gelegen aan de Gasthuissteeg en naast het Oude Stadhuis. Techniek: penseel in bruin en grijs. Tekening Lambert Doomer, Amsterdamse Stadarchief

Het oude stadhuis, zoals herbouwd na de laatste stadsbrand in  1452.

Het oude stadhuis, zoals herbouwd na de laatste stadsbrand in 1452. Het meest rechtse pand is het oudste deel van rond 1395. Helemaal links is het Sint Elisabethsgasthuis zichtbaar (met kapel plus ruiter) dat in 1492 bij het stadhuis gevoegd werd.

Oude Stadhuis op de Dam met de torenspits

Vogelvucht van het Oude Stadhuis op de Dam met de torenspits, en het naastgelegen Sint Elisabeths Gasthuis. Prent naar de situatie in 1544. Ets, datering vervaardiging: 1729 en uitgegeven door Joh. van Septeren. Van Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.