Keizersgracht 11-13

<- 9 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 15 ->

Keizersgracht 011 - 13 Rooswinkel 1892 SAA num

Keizersgracht 011-13 1892

Keizersgracht 11 - 13 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 11 oud

Gebouwd           ± 1750
Architect            -
Opdrachtgever    fam. Craegh
Afgebroken        1939
1853 : SS 348  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 17  (verpondingsnummer)
1796 : 51 384    (kleinnummer)
1732 : 51 18  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5738  (kadaster oud)

Bouwjaar

1618

± 1750

19de eeuw

1939 afgebroken

Architect

Opdrachtgever

1618 Roelof Hermansz Brouwer

± 1750 fam. Craegh

1939 Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland

Naam / gevelsteen

1679 op de pakdeur: De Hollandsche Thuin

Bijzonderheden

± 1750 ingezwenkte halsgevel 4,46 m. breed. Getoogd fronton. Omlijste toegang. Stoep.

19de eeuw rechte kroonlijst.

1939 vernieuwd tot kantoorgebouw

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.