Keizersgracht 11-13

<- 9 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 15 ->

Keizersgracht 011 - 13 Rooswinkel 1892 SAA num

Keizersgracht 011-13 1892

Keizersgracht 11 - 13 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 13 oud

Gebouwd           1904
Architect            A. Jacot en W. Oldewelt
Opdrachtgever    Piet v.d. Brul
Afgebroken        1939

1853 : SS 347  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 15  (verpondingsnummer)
1796 : 51 383    (kleinnummer)
1732 : 51 15  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5737  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1618

18de eeuw

1904

1939 afgebroken

Architect

1904 A. Jacot en W. Oldewelt

1939 samen met nr 11 vernieuwd

Opdrachtgever

± 1618 Roelof Hermansz Brouwer

1904 Piet v.d. Brul

Naam / gevelsteen

± 1618 De Vlotvoerder

18de eeuw: De Witte Clocq

Bijzonderheden

± 1618 trapgevel 4,28 m. breed. Puilijst. Ontlastingsbogen. Banden. Onderluiken. Stoep. Omlijste toegang. Aan zuidzijde onderdoorgang, de Vlotvoerdersgang voor twee achterwoningen.

1904 voorgevel veranderd met een erker.

1939 samen met nr 11 vernieuwd

Bewoners / eigenaren o.a.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.