Keizersgracht 11-13

<- 9 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 15 ->

Keizersgracht 011 - 13 Rooswinkel 1892 SAA num

Keizersgracht 011-13 1892

Keizersgracht 11 - 13 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 11 oud

Gebouwd           ± 1750
Architect            -
Opdrachtgever    fam. Craegh
Afgebroken        1939
1853 : SS 348  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 17  (verpondingsnummer)
1796 : 51 384    (kleinnummer)
1732 : 51 18  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5738  (kadaster oud)

Dit koopmanshuis is oorspronkelijk van hetzelfde type als nr. 13.

Ze zijn beiden omstreeks 1618 gesticht voor of door Roelof Hermans Brouwer.

Bij dit huis staat in 1679 op de pakdeur De Hollandsche Thuin.

Het is van de familie Craegh die het omstreeks 1750 in de afgebeelde toestand heeft laten brengen.

Het heeft een 4,46 m. brede ingezwenkte halsgevel met een getoogd fronton, een omlijste toegang en een stoep.

Net als bij veel andere panden is ook hier in de 19de eeuw de hals vervangen door een rechte kroonlijst.

 

In 1939 is het met 13 vernieuwd tot kantoorgebouw voor de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland. Architect J.M. van Hardeveld.

 

 

Keizersgracht 011 - 13 Rooswinkel 1892 SAA num

Keizersgracht 011-13 1892

Keizersgracht 11 - 13 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.