Rijksmuseum beschrijving

< Hobbemakade                                                             Rijksmuseum voorzijde                                                       Jan Luijkenstraat >

 

Rijksmuseum Amsterdam ca 1895

Rijksmuseum Amsterdam ca 1895, bron Library of Congress

Rijksmuseum

 

Gebouwd           1895
Architect            P.J.H. Cuypers
Opdrachtgever    Rijk
Monument         Rijksmonument

 

 

Het museum


Het Rijksmuseum Amsterdam, meestal Rijksmuseum, of kortweg ‘t Rijks, genoemd, is het grootste en belangrijkste museum van Nederland. Het ligt met de achterzijde aan het Museumplein in het Amsterdamse stadsdeel Zuid, tezamen met het van Gogh-en het Stedelijk museum. Aan de zuidkant het museumplein bevindt zich het Concertgebouw.
Het Rijksmuseum biedt in zijn ruim 200 zalen een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis. Een groot deel van de ruim 1 miljoen voorwerpen die de collectie telt, bestaat uit werken van 17e eeuwse Nederlandse meesters. In het gebouw is tevens het Rijksprentenkabinet gevestigd. Het Rijksmuseum is eigendom van de Staat  en staat op de
lijst van de Top 100 van de Nederlandse UNESCO-monumenten. Het is tussen 1876 en 1885 gebouwd door architect Pierre Cuypers uit Roermond.

Rijksmuseum Amsterdam ca 1895

Rijksmuseum Amsterdam ca 1895 meer van de zijkant. bron RCE

Rijksmuseum perspectivische doorsnede

Rijksmuseum perspectivische doorsnede, bron RCE

 

Collecties en afdelingen

Het Rijksmuseum bezit de volgende collecties:

 

·         Beeldende Kunst bestaande uit:

o   schilderijen

o   beeldhouwkunst & kunstnijverheid

o   Aziatische kunst

·         Rijksprentenkabinet (tekeningen, prenten en foto's)

·         Geschiedenis

 

De collectie schilderijen geeft een overzicht van de Nederlandse schilderkunst van de 15e eeuw tot omstreeks 1900. De nadruk ligt hierbij vooral op de 17e-eeuwse Hollandse Meesters. Ook bezit het museum een kleine collectie, met name, Zuid-Nederlandse en Italiaanse meesters. De verzameling beeldhouwkunst & kunstnijverheid bestaat uit beeldhouwwerken, meubels en betimmeringen, edelsmeedkunst, keramiek en glas, textiel, metalen objecten en nog vele andere voorwerpen. Ook deze collectie heeft een internationaal karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse kunst.

 

Rijksmuseum zaal

Rijksmuseum zaal, bron Wikimedia

De collectie Aziatische kunst is voor het merendeel afkomstig van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst en geeft een overzicht van de ontwikkeling van met name Chinese, Japanse, Indiase en Indonesische kunst. Chinees- en Japans exportporselein, koloniale meubelen en zilver behoren echter ook tot deze collectie.

De verzameling geschiedenis bevat schilderijen, scheepsmodellen, wapens, vlaggen, gouden en zilveren voorwerpen, kostuums, documenten, curiosa en belangrijke voorwerpen van andere aard die betrekking hebben op voornamelijk de politieke en militaire geschiedenis van Nederland. De voorwerpen zijn afkomstig uit de verzamelingen van de stadhouders, admiraliteiten, de kamers van de Oost- en West-Indische Compagnieën en uit particulier bezit dat geschonken is aan het museum na het overlijden van de verzamelaar.

De nadruk van de collectie ligt op de 17de en 18de eeuw.

Het Rijksmuseum beschikt ook over een Kunsthistorische Bibliotheek en een restauratieatelier voor conserverings- en restauratiewerkzaamheden.

Hoogtepunten

 

Het museum heeft diverse topstukken. De belangrijkste, meer monumentale topstukken worden gepresenteerd in de Eregalerij, een grote zaal in de lengteas van het museum, die boven de onderdoorgang ligt. Aan het uiteinde van deze zaal bevindt zich het meest bekende werk in het museum, de Nachtwacht van Rembrandt een eigen zaal. 

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.