Keizersgracht 749

Keizersgracht 749

Keizersgracht 749

Keizersgracht 749, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 749

 

Gebouwd           1697
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Elbert Slicher
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1697 (1)

? (2)

Architect

Opdrachtgever

1697 mr. Elbert Slicher, commies bij de Admiraliteit (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1697 koopmanshuis 4,45 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep met onderingang. Kozijnen voorzien van onderluiken. (1)

? hijsbalk. Platte stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2440

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

745, 747, 749, 751 en 753

 

Dit blok van vijf koopmanshuizen is in 1697 gebouwd op drie bouwerven voor mr. Elbert Schlicher, commies bij Admiraliteit.

 

Ze zijn elk 4,45 m. breed, hebben een halsgevel met vleugelstukken en een gegoogd fronton en een stoep met onderingang.

De kozijnen zijn nog voorzien van onderluiken.

 

Hiervan is tegenwoordig:

 

745 een pakhuis met bovenwoning, een brede en een smalle toegang, een ingezwenkte halsgevel, gemaakt voor baron Jacob de Petersen.

 

747 een gevel met een rechte kroonlijst waaronder drie consoles, waarboven de oude kap en een platte stoep.

 

749 is nog bijna in oorspronkelijke staat maar heeft nu een platte stoep.

 

751 is in 1910 in opdracht van J. Alderse Baes vernieuwd met een bepleisterde gevel, een erker en een platte stoep, uitgevoerd door P.J. van Doorn, bouwkundige en aannemer.

 

753 heeft nu een platte stoep.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.