Keizersgracht 745

Keizersgracht 745

Keizersgracht 745

Keizersgracht 745, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 745

 

Gebouwd           1697
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Elbert Slicher
Monument         Rijksmonument

 

 

 

Bouwjaar

1697 (1)

± 1770 (2)

Architect

Opdrachtgever

1697 mr. Elbert Slicher, commies bij de Admiraliteit (1)

± 1770 baron Jacob de Petersen (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1697 koopmanshuis 4,45 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton. Stoep met onderingang. Kozijnen voorzien van onderluiken. (1)

± 1770 pakhuis met bovenwoning. Een brede en een smalle toegang. ingezwenkte halsgevel. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2438

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.