Keizersgracht 735

Keizersgracht 735

Keizersgracht 735

Keizersgracht 735, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 735

 

Gebouwd           1682
Architect            -
Opdrachtgever    Isaak van Son
Monument         -

 

 

 

Bouwjaar

1682 (1)

± 1700 (2)

± 1885 (3)

1902 (4)

Architect

1902 D.M. Rood (4)

Opdrachtgever

1682 Isaak van Son (1)

± 1700 Coenraat de Wilhem en zijn zuster Clara Elisabeth (2)

1902 D. Warendorf Jr(4)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1682 Hier was eerst een tuin. (1)

± 1700 koopmanshuis 6,70 m. breed. Dit erf grensde aan dat van hun vader mr. David de Wilhem die een huis had gebouwd aan Herengracht 576. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton met schelp. Kozijnen zonder onderluiken. Stoep. Ingang voor de stal aan de oostzijde. (2)

± 1885 rechte kroonlijst. Kap met dakvenster. Platte stoep. (3)

1902 (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.