Keizersgracht 717

<- 713-715 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 719 ->

 

 

Keizersgracht 717

Keizersgracht 717

Keizersgracht 717, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 717

Gebouwd           1696
Architect            -
Opdrachtgever    mr. Dirck Schaep
Monument         Rijksmonument
1853 : Y 147  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5969  (verpondingsnummer)
1796 : 60 25    (kleinnummer)
1732 : 60 5637  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1307  (kadaster oud)

Bouwjaar

1683

1696

1766

Architect

1919 Joseph J. Cuijpers

1949 Jac Bot B.N.A. Nieuweweg 40

1972 H. Knijtijzer B.N.A. Prinsengracht 971

1973 H. Knijtijzer B.N.A. Prinsengracht 971

1988 P.C. Benjamin, Prinsengracht 270

Opdrachtgever

1683 mr. Dirck Schaep

1766 mr. Nanning Cloeck

1919 J. Barmat

1949 Vereniging Ziekenzorg

1972 Het Algemeen Ziekenfonds "Ziekenzorg"

1973 Het Algemeen Ziekenfonds "Ziekenzorg"

1988 Kokor BV

Naam / gevelsteen

1766 Amexima

Bijzonderheden

1683 stal met getimmerte.

1696 woonhuis 7,22 m. breed.

1766 rechte kroonlijst. Platte stoep. Omlijste toegang met sierraam.

1919 inwendig veranderd, kantoolokalen.

1930 luifel boven ingang gemaakt.

1972 verbouw kantoorruimte

1973 Verbouw en koppelen aan Keizersgracht 719

1988 met Keizersgracht 719, verbouw tot 15 appartementen.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

????-1811 Adriaan Pompeius van Leyden, , heer van Hardinxveld[†1811]

1888-1899 Jan Boissevain[1836-1904] en Petronella Brugmans[1838-1905]

1967-1970 sociëteit voor minderjarige homofielen Zoos

Monument

Rijksmonument nr. : 2425

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.