Keizersgracht 705

Keizersgracht 705

Keizersgracht 705

Keizersgracht 705, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 705


Gebouwd           ± 1890
Architect           -
Opdrachtgever    -
Monument         -

1853 : Y 153     (huisnummer 1853-1875)

1808 : 59 5515  (verpondingsnummer)

1796 : 59 31    (kleinnummer)

1732 : 59 5222  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1205  (kadaster oud)

Bouwjaar

1669 (1)

± 1890 (2)

Architect

1669 Dirk en Jan Heere, meester-metselaars (1)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

lint met 1669 (1)

Bijzonderheden

1669 winkelhuis 4,78 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten, aanzetkrullen. Driehoekig fronton. Op borstweringen guirlandes. Stoep loodrecht op gevel. Pothuis. (1)

± 1890 geheel nieuwe gevel met getoogde kozijnen. Kap met dakvenster. Stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

705, 707 en 709

 

Deze groep van drie winkelhuizen  - met 703 - is gebouwd in 1669 door de meester - metselaars Dirk en Jan Heere.

Ze zijn resp. 4,78, 4,70, 5,82 en 7,65 m. breed en hebben elk een ingezwenkte halsgevel met festoenen op de zijkanten, aanzetkrullen en een driehoekig fronton.

 

Op de borstweringen bevinden zich guirlandes en een lint met 1669 en een stoep loodrecht op de gevel.

 

705 heeft een pothuis en een luifel met lantaarn.

 

Er zijn vaak bakkerijen in dit pand gevestigd geweest.

 

705 heeft sinds omstreeks 1890 een geheel nieuwe gevel met getoogde kozijnen, een kap met dakvenster en een stoep.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.