Keizersgracht 677

Keizersgracht 677

Keizersgracht 677

Keizersgracht 677, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 677


Gebouwd           1675
Architect            Daniel Molenijzer
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 168  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5501  (verpondingsnummer)
1796 : 59 45    (kleinnummer)
1732 : 59 5208  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1221  (kadaster oud)

Bouwjaar

1675

± 1850

Architect

1675 Daniel Molenijzer, meester-timmerman

1963 N. Ch. Dekker

Opdrachtgever

1963 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1675 koopmanshuis 3,75 m. breed. Puilijst. Rechtse stoep. halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Stoep met onderingang.

± 1850 rechte kroonlijst waarboven puntje van oude kap uitsteekt. Stoep behouden.

Bewoners / eigenaren o.a.

Sinds 1960 van Stadsherstel, die het in 1963 heeft gerestaureerd, de grond is erfpacht.

Rijksmonument

Nr. : 2415

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit huis is een van van een groep van vier smalle koopmanshuizen 671 - 677 en dit is 3,75 m. breed. De huizen zijn gebouwd in 1675, de huisnummers 671 en 673 zijn gebouwd door Barend Vierhuizen en de huisnummers 675 en 677 door de meester - timmerman Daniel Molenijzer.

De vier huizen hebben om en om een linkse en een rechtse stoep.

 

Verder hadden ze oorspronkelijk elk een halsgevel, vleugelstukken, een gebogen fronton en een stoep met onderingang.

 

Maar ook van dit huis is de hals verdwenen, vermoedelijk in het midden van de 19de eeuw. Dit overigens samen met 673 en 675.

Het huis heeft nu een rechte kroonlijst waarboven het puntje van de oude kap uitsteekt. De stoepen zijn behouden gebleven.

 

In 1960 wordt het huis opgekocht door Stadsherstel en het wordt gerestaureerd door de architect N.Ch. Dekker en de aannemer A. Frankenhout. Het huis staat op erfpachtgrond.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.