Keizersgracht 651

Keizersgracht 651

Keizersgracht 651

Keizersgracht 651, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 651

Gebouwd           ± 1686
Architect            -
Opdrachtgever    Louis Trip
Monument         Rijksmonument
1853 : X 513  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4703  (verpondingsnummer)
1796 : 58 58    (kleinnummer)
1732 : 58 4478  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1141  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1686

1795

Architect

Opdrachtgever

± 1686 Louis Trip, commissaris

1795 M.F. Smulders

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1686 stalgebouw 3,40 m. breed. Rechte kroonlijst.

1795 verhoogd met twee verdiepingen. Nieuwe gevel voorzien van kroonlijst met blokvulling.

Bewoners / eigenaren o.a.

????-1749 Adriaan De Nooij

1749-1791 Pieter Ploos van Amstel [1704-1754] en Johanna Lohoff [1720-1791]

1792-1794 Jacobus Johannes Ploos van Amstel [1751-1812]

1794-???? Maximilianus Franciscus Smulders

1876-1879 Balthasar Heldring[1839-1907] en Olga Sophie Sillem[1844-1876] / Anna Henriëtte Louise Sillem [1846-1914]

Rijksmonument

Nr. : 2404

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 3,40 m. brede stalgebouw met rechte kroonlijst is omstreeks 1686 gebouwd voor commissaris Louis Trip.

 

Omstreeks 1795 is het voor M.F. Smulders met twee verdiepingen verhoogd met een nieuwe gevel, voorzien van een kroonlijst met blokvullingzoals het tegenwoordig nog is.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.