Keizersgracht 645

Keizersgracht 645

Keizersgracht 645

Keizersgracht 645, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 645

Gebouwd           1894
Architect            -
Opdrachtgever    Alb. Brummer
Monument         Rijksmonument
1853 : X 516  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4700  (verpondingsnummer)
1796 : 58 61    (kleinnummer)
1732 : 58 4475  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1144  (kadaster oud)

Bouwjaar

1689

1894

Architect

Opdrachtgever

1689 verm. Jacob van Meurs

1894 Alb. Brummer

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1689 koopmanshuis 4,90 m. breed. Halsgevel. Lofwerk op zijkanten vleugelstukken. Segmentvormig fronton. Twee omlijste zolderlichten. Omlijste toegang. stoep met onderingang.

1894 rechte kroonlijst. Kap. Platte stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr. : 2401

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

Dit 4,90 m. brede koopmanshuis is in 1689 gebouwd, vermoedelijk voor Jacob van Meurs.

Het heeft een halsgevel met lofwerk op de zijkanten van de vleugelstukken, een segmentvormig fronton, twee omlijste zolderlichten - oeils de boeuf -, een omlijste toegang en een stoep met onderingang.

 

In 1894 is het veranderd voor Alb. Brummer.

Het heeft nu een rechte kroonlijst, een kap en een platte stoep.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.